IT-System & Datorprogramvara

H.A.D Sweden AB är ett konsultbolag inriktat mot systemutveckling och förvaltning av IT-system. Affärsidén är att med hållbara strategier och bra teknik lösa ett behov av en effektiv integration av affärsverksamhet och IT-system.

H.A.D erbjuder framför allt kompetens inom lösningsarkitektur och systemutveckling i nyutvecklingsprojekt inom webb-, PC-programvara, mobilapp- och serverteknik. Branscherfarenheten ligger framför allt inom bank, telekom och spel. Målet är att det arbete H.A.D utför ska präglas av professionalism, hängivenhet och ödmjukhet.

Lösningsarkitektur och systemutveckling